Büyük şehirlerde yaşayan küçük adamlar, küçük şehirlerde yaşayan büyük adamlardan üstün müdür? Körler ülkesinde tek gözü olan adam kral olursa, sağırlar bu yaşantının neresinde?

Duyun beni mısralarım, irili ufaklı bir çok şehirden imla hatası yaparak sesleniyorum size.

Tek gözlü kralın körler ülkesinden yazıyorum. Kulaklarımı içinde sevgi geçen sözlere tıkamış kronik bir sağırım ben. Hangi ülke hangi halk hangi devada saklı hüviyetim?