Kaygı denen illet ruhunuza atılmış bir hastalık tohumudur ve yeşermek için üç vakte de ihtiyaç duymaz. Kaygı kaygandır, zemini ıslak hayal kırıklıkları ile döşeli, etrafı keder ile örülüdür. Keder, ruhunuzu kerten ve kertilen yerde oluşan çatlak vasıtasıyla hayallerinizin alçılı kırıklarına arkadaşlık eden bir öykü kahramanıdır. Sizin öykünüzün kahramanı.