Bilmediği sularda yıkandı
Görmediği uykulardan uyandı
Seyreyledi arş-ı alemi
Kollarından tuttu iki melek
Dediler; yanlızlık Allah’a mahsus

Allah’ım aç kapılarını
Allah’ım aşk kapılarını