Dilim, dilim.
Oku

Dilim, dilim.

Bu bardağın bir tarafı boş olsun, diğer bir tarafı duru bir su ile dolsun. Bir yarısında fırtına kopsun, diğer yarısı kuraktır çiçekler soldursun. Bu sefer, sözün sömürüldüğü, söğüşlendiği söğüt salkımı,…
Oku